คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.9 MB
คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
https://drive.google.com/file/d/1VUb58kRbC2VcBABMdq5Nrnwgkxenkugc/view
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.09 MB
คู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
https://drive.google.com/file/d/1dPSv2bVDi-I1ukFh-YU6GL7xvzfUKdO_/view
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
https://drive.google.com/file/d/1lUsL4_uz1Hk8r1mGH9qi_Wg30dL4_EZh/view
คู่มืออนามัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา
https://drive.google.com/file/d/19o8cYh-5h_zBrJK9SWNFi3UVflywkEwp/view