ดาวน์โหลดเอกสารของโรงเรียน
best ภาคีเครือข่าย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
คำสั่งโรงเรียน 2563 มอบหมายงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 373 KB
คู่มือการปฏิบัติงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
คู่มือนิเทศโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 639.94 KB
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.29 KB
แผนปฏิบัติการ 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 701.78 KB
ระเบียบงานวัดและประเมินผล 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 528.5 KB
หลักสูตรสถานศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 425.19 KB