ภาพกิจกรรม
ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ได้เข้ารับประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563  โดยมีนายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ,
นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 , นายพัฒนา โททัสสะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปะเคียบ  , นายบรรหาญ บุญจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญ , นายอุทัย โขงรัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย  , นางชูศรี นันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคูเมือง  เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในครั้งนี้  โดยได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสุคันธารมย์

โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,11:32   อ่าน 276 ครั้ง