ภาพกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3
วันที่ 28 ตุลาคม 2563  เวลา 9.00 น.  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ได้มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  รอบที่ 3  ทุนละ 2,000 บาทให้แก่นักเรียน จำนวน 13 คน โดยมีนายอมร แตบไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่  , นายสิทธิพร ธรรมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ , ครูที่ปรึกษา , ผู้ปกครองนักเรียน  เข้าร่วมในการมอบทุนในครั้งนี้ ... 
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,14:07   อ่าน 107 ครั้ง