ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืนในการปกป้องสถาบัน
วันที่ 28 ตุลาคม 2563   นายสิทธิพร ธรรมรักษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืนในการปกป้องสถาบัน ณ ลานหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์  รัชกาลที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีกลุ่มแนวร่วมปกป้องสถาบัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1 และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์   ผู้มีหัวใจแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  กว่า 50,000 คน ได้ออกมาแสดงพลัง ประกาศจุดยืนในการปกป้องสถาบัน 

โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,14:11   อ่าน 105 ครั้ง